Language of document :

2011 m. rugsėjo 19 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Mariën prieš SEAE

(Byla F-15/11)1

Proceso kalba: anglų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 139, 2011 5 7, p. 30–31