Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 19 september 2011 – Mariën / EDEO

(Zaak F-15/11)1

Procestaal: Engels

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 139 van 7.5.2011, blz. 30-31.