Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 19 septembrie 2011 – Mariën/SEAE

(Cauza F-15/11)1

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

    

____________

1 JO C 139, 7.5.2011, p. 30–31.