Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 19. septembra 2011 – Mariën/ESVČ

(vec F-15/11)1

Jazyk konania: angličtina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 139, 7.5.2011, s. 30.