Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 19 september 2011 – Mariën mot SEAE

(Mål F-15/11)(1 )

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 139, 7.5.2011, s. 30-31