Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 8. veebruari 2012. aasta otsus – AY versus nõukogu

(kohtuasi F-23/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2010. aasta edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Täiendusõppe ja sertifitseerimise arvesse võtmata jätmine – Õigusnormi rikkumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AY (Bousval, Belgia) (esindajad: advokaadid É. Boigelot ja S. Woog, hiljem advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja J. Herrmann)

Ese

Nõue tühistada nõukogu otsus mitte kanda hagejat 2010. aasta edutamise raames palgaastmele AST 9 edutatud ametnike nimekirja ning mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

1)    Tühistada Euroopa Liidu Nõukogu otsus mitte edutada AY-t 2010. aasta edutamise raames palgaastmele AST 9.

2)    Puudub vajadus teha otsust AY poolt teise võimalusena esitatud nõuete kohta.

3)    Jätta AY ülejäänud nõuded rahuldamata.

4)    Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________

1     ELT C 226, 30.7.2011, lk 31.