Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 8 februarie 2012 – AY/Consiliul

(Cauza F-23/11)1

(Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2010 – Analiză comparativă a meritelor– Neluarea în considerare a perfecționării profesionale și a certificării – Eroare de drept)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AY (Bousval, Belgia) (reprezentanți: inițial E. Boigelot și S. Woog, ulterior E. Boigelot, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și J. Herrmann, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Consiliului de a nu îl include pe reclamant pe lista funcționarilor promovați la gradul AST 9 în cadrul exercițiului de promovare 2010 și repararea prejudiciului moral suferit.

Dispozitivul

Anulează decizia prin care Consiliul Uniunii Europene a refuzat promovarea AY în gradul AST 9 în temeiul exercițiului de promovare 2010.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra concluziilor formulate cu titlu subsidiar de AY.

Respinge în rest acțiunea formulată de AY.

Obligă Consiliul Uniunii Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 226, 30.7.2011, p. 31.