Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 8. februarja 2012 – AY proti Svetu

(Zadeva F-23/11)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2010 – Primerjalna ocena uspešnosti – Neupoštevanje nadaljnjega usposabljanja in certifikacije – Napačna uporaba prava)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AY (Bousval, Belgija) (zastopnika: sprva É. Boigelot in S. Woog, nato É. Boigelot, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in J. Herrmann, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa Sveta o nevpisu tožeče stranke na seznam uradnikov, ki napredujejo v naziv AST 9 v napredovalnem obdobju 2010, in povrnitev utrpljene nepremoženjske škode.

Izrek

1.    Sklep, s katerim je Svet Evropske unije zavrnil napredovanje AY v naziv AST 9 v napredovalnem obdobju 2010, se razglasi za ničen.

2.    Ni treba odločiti o predlogih, ki jih je podredno navedla AY.

3.    V preostalem se tožba, ki jo je vložila AY, zavrne.

4.    Svetu Evropske unije se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 UL C 226, 30.7.2011, str. 31.