Language of document :

Tožba, vložena 27. januarja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-12/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bil z molkom zavrnjen predlog tožeče stranke za razvrstitev v naziv AD 11 z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2010 in za povračilo domnevno utrpele škode.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 18. oktobra 2011 o zavrnitvi razvrstitve tožeče stranke v naziv AD 11 s 1. januarjem 2010;

povračilo nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka in katere pravično nadomestilo je ocenjeno na 22.000 EUR;

podredno, povračilo premoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka v višini 11.742,48 EUR za leto 2010, za naslednje obdobje do datuma izreka sodbe v obravnavani zadevi v spremenljivem znesku, ki ga je treba izračunati, povečanem za kompenzacijske in zamudne obresti po zakoniti obrestni meri; in povečanje prvega zneska za pavšalni znesek, ki ga je Splošno sodišče ocenilo kot primernega za povračilo drugega dela premoženjske škode, katere znesek indikativnega in začasnega značaja je mogoče določiti na 120.000 EUR;

naložitev plačila stroškov Komisiji.