Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 27. februārī – ZZ/Parlaments

(lieta F-24/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues, A. Tymen un A. Blot, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja lēmumu, ar kuru prasītāja no tā paša Parlamenta ģenerāldirektorāta nodaļas vadītājas amata tika pārcelta uz direktorāta direktora padomnieces amatu, un kompensācijas prasība par psiholoģisko vardarbību

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2012. gada 16. janvāra lēmumu, ar kuru ar atpakaļejošu spēku no 2012. gada 1. janvāra prasītāja atcelta no Personāla ģenerāldirektorāta Vienlīdzības un dažādības nodaļas vadītājas amata un ar to pašu datumu pārcelta padomnieces amatā uz tā paša ģenerāldirektorāta D direktorātu, tādējādi liedzot viņai saņemt nodaļas vadītāju piemaksu;

piešķirt prasītājai kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem ex aequo et bono EUR 50 000 apmērā;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.