Language of document :

Beroep ingesteld op 27 februari 2012 – ZZ / Parlement

(Zaak F-24/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Tymen en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de president van het Europees Parlement om de verzoekende partij binnen hetzelfde directoraat-generaal van het Parlement over te plaatsen van de post van hoofd van een eenheid naar de post van adviseur van de directeur van een directie en verzoek om schadevergoeding wegens psychisch geweld

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de president van het Europees Parlement van 16 januari 2012 tot beëindiging, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012, van verzoeksters functie als hoofd van de eenheid voor Gelijkheid en Diversiteit bij het DG Personeelszaken en tot overplaatsing, op diezelfde datum, als adviseur naar de directie D van datzelfde DG, waarbij haar vergoeding voor hoofden van een eenheid is ingetrokken;

toekenning van een vergoeding voor de door verzoekster geleden schade, welke ex aequo et bono op 50 000 EUR wordt geraamd;

verwijzing van het Parlement in de kosten.