Language of document :

Acțiune introdusă la 27 februarie 2012 – ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-24/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Tymen şi A. Blot, avocaţi)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei adoptate de președintele Parlamentului European privind schimbarea funcției deținute de reclamantul în cadrul aceleiași direcții generale a Parlamentului European din aceea de șef de unitate în consilier al directorului unei direcții și cererea de despăgubire pentru hărțuirea morală

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei președintelui Parlamentului European din 16 ianuarie 2012 prin care încetează cu efect retroactiv, de la 1 ianuarie 2012, funcția reclamantului de șef al Unității pentru Egalitate și Diversitate în cadrul Direcției Generale de Personal și prin care este transferat, începând cu aceeași dată, la Direcția D din cadrul aceleiași DG, în calitate de consilier, retrăgându-i-se totodată beneficiul indemnizației de șef de unitate;

acordarea unei despăgubiri reclamantului pentru repararea prejudiciului moral cauzat, în cuantum evaluat ex aequo et bono la 50 000 de euro;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.