Language of document :

Tožba, vložena 27. februarja 2012 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-24/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Rodrigues, A. Tymen in A. Blot, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razveljavitev sklepa, ki ga je sprejel predsednik Evropskega parlamenta, o prerazporeditvi tožeče stranke znotraj istega generalnega direktorata Parlamenta z delovnega mesta vodje oddelka na delovno mesto svetovalca direktorja direktorata in zahteva za odškodnino za psihično nasilje.

Predlogi tožeče stranke

Razveljavi naj se sklep predsednika Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2012, s katerim je z učinkom za nazaj od 1. januarja 2012 prenehala funkcija tožeče stranke kot vodje oddelka za enakost in raznolikost znotraj generalnega direktorata za kadrovske zadeve in s katerim je bila tožeča stranka z istim dnem premeščena v direktorat D tega istega generalnega direktorata na mesto svetovalca, s čimer je bil tožeči stranki ob tej priložnosti odvzet dodatek za vodenje oddelka;

tožeči stranki naj se kot odškodnina za utrpljeno škodo prisodi znesek, ocenjen ex aequo et bono na 50.000 EUR;

Parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.