Language of document :

Sag anlagt den 10. januar 2012 – ZZ mod Frontex

(Sag F-5/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Frontex

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Frontex’ afgørelse om at pålægge sagsøgeren en sanktion og af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 24. maj 2011 om at afskedige sagsøgeren.

Annullation af afgørelsen af 16. april 2011 om at pålægge sagsøgeren en sanktion.

Frontex tilpligtes at betale sagens omkostninger.