Language of document :

10. jaanuaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus Frontex

(kohtuasi F-5/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Frontex

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Frontexi otsus, millega hagejale määrati karistus, ning otsus, millega ta teenistusest vabastati.

Hageja nõuded

Tühistada 24. mai 2011. aasta otsus hageja teenistusest vabastamise kohta;

tühistada 16. aprilli 2011. aasta otsus temale karistuse määramise kohta;

mõista kohtukulud välja Frontexilt.