Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 10. janvārī – ZZ/Frontex

(lieta F-5/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. Pappas, avocat)

Atbildētājs: Frontex

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Frontex lēmumu, ar kuru piemēro sankcijas prasītajam, kā arī lēmumu par viņa atlaišanu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 24. maija lēmumu par prasītāja atlaišanu;

atcelt 2011. gada 16. aprīļa lēmumu, ar kuru viņam piemēro sankcijas;

piespriest Frontex atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.