Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2012. május 15-i végzése – Simões Dos Santos kontra OHIM

(F-27/08. RENV. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke a létrejött egyezség nyomán elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 158., 2008.6.21., 25. o.