Language of document :

Kanne 9.2.2012 – ZZ ja ZZ v. komissio

(Asia F-18/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ja ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisten päätösten kumoaminen, jotka koskevat ennen komission palvelukseen tulemista kertyneiden eläkeoikeuksien siirtämistä henkilökohtaisten etuuksien hallinto-ja maksutoimiston (PMO) uudelleen laskeman ehdotuksen perusteella.

Vaatimukset

päätökset, joilla kumotaan ja korvataan kantajien eläkeoikeuksien siirtoa koskevat ehdotukset, jotka on tehty sellaisen pyynnön perusteella, jonka kantajat tekivät henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan nojalla, ja jotka sisältävät 3.3.2011 annettujen yleisten täytäntöönpanosääntöjen perusteella lasketun uuden ehdotuksen, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.