Language of document :

Beroep ingesteld op 9 februari 2012 – ZZ en ZZ / Commissie

(Zaak F-18/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ en ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten tot overdracht van de vóór de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten op basis van het door het PMO herberekende voorstel

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten tot intrekking en vervanging van de voorstellen voor overdracht van verzoekers’ pensioenrechten in het kader van hun verzoek krachtens artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut, die een nieuw voorstel bevatten berekend op basis van de op 3 maart 2011 vastgestelde AUB;

verwijzing van de Commissie in de kosten.