Language of document :

Talan väckt den 9 februari 2012 – ZZ och ZZ mot kommissionen

(Mål F-18/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ och ZZ (ombud: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att överföra de pensionsrättigheter som sökandena intjänat innan de tillträdde sina tjänster vid kommissionen på grundlag av det förslag om omräkning som lagts fram av kommissionens lönekontor.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut som upphäver och ersätter förslagen till överföring av sökandenas pensionsrättigheter med anledning av en begäran enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna och som innehåller ett nytt förslag som beräknats på grundlag av de allmänna genomförandebestämmelser som antogs den 3 mars 2011, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.