Language of document :

Talan väckt den 23 januari 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-10/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: S. A. Pappas, advokat)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden dagtraktamente.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 24 maj 2011 och det uttryckliga beslutet att avslå sökandens klagomål av den 24 oktober 2011, förplikta kommissionen att betala dagtraktamente, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.