Language of document :

Kanne 20.1.2012 – ZZ v. AESA

(Asia F-8/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja B.-H. Vincent)

Vastaaja: Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan irtisanomista koskevan päätöksen kumoaminen ja irtisanomisella sekä väitetyllä ahdistelulla aiheutetun vahingon korvaaminen.

Vaatimukset

vastaaja on velvoitettava korvaamaan taloudellinen ja aineeton vahinko, joka on aiheutettu sillä, että kantaja menetti väliaikaisen toimihenkilön asemansa, 1 514 257,48 eurolla sille erääntymispäivästä laskettavine laillisine korkoineen;

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan kohtuulliseksi katsottavana määränä 500 euroa päivässä 31.5.2010 alkaen tässä asiassa tehtävän päätöksen tekopäivään saakka korvauksena vastaajan toimihenkilöiden harjoittamasta ahdistelusta, sille erääntymispäivästä laskettavine laillisine korkoineen;

AESA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.