Language of document :

Beroep ingesteld op 20 januari 2012 – ZZ / AESA

(Zaak F-8/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: B.-H. Vincent, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker te ontslaan en vergoeding van de schade die hij door dat ontslag en het gestelde psychisch geweld zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

veroordeling van AESA tot betaling van het bedrag van 1 514 257,48 EUR ter vergoeding van de materiële en immateriële schade als gevolg van het verlies van haar functie van tijdelijk functionaris, vermeerderd met rente tegen het wettelijke tarief vanaf de datum van opeisbaarheid ervan;

veroordeling van AESA tot betaling van een ex aequo et bono vastgesteld bedrag van 500 EUR per dag voor de periode tussen 31 mei 2010 en de datum van kennisgeving van de te geven beslissing, ter vergoeding van alle schade veroorzaakt door het psychisch geweld van zijn personeelsleden, vermeerderd met rente tegen het wettelijke tarief vanaf de datum van opeisbaarheid ervan;

verwijzing van AESA in de kosten.