Language of document :

Acțiune introdusă la 20 ianuarie 2012 – ZZ/AESA

(Cauza F-8/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: B.-H. Vincent, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de concediere a reclamantului și repararea prejudiciului moral pe care pretinde că l-a suferit în urma acestei concedieri și al pretinsei hărțuiri

Concluziile reclamantului

Obligarea AESA la plata sumei de 1 514 257,48 euro cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul economic și neeconomic legat de pierderea postului său de agent temporar, cuantum majorat cu dobânzi la o rată legală care încep să curgă de la data exigibilității;

obligarea AESA la plata sumei zilnice stabilite ex aequo et bono la 500,00 euro pe zi între 31 mai 2010 și ziua notificării hotărârii care urmează a fi pronunțată pentru repararea prejudiciului integral care rezultă din hărțuirea săvârșită de agenții săi, cuantum majorat cu dobânzi la o rată legală care încep să curgă de la data exigibilității;

obligarea AESA la plata cheltuielilor de judecată.