Language of document :

Kanne 16.1.2012 – ZZ v. Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

(Asia F-7/12)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vuoden 2009 urakertomuksen ja virkamiesten ylentämisestä vuonna 2010 laaditun luettelon kumoaminen ja tarvittaessa kantajan 17.10.2011 tekemän valituksen kumoamisesta tehdyn päätöksen kumoaminen

Vaatimukset

Kantajan urakehitystä koskeva vuoden 2009 kertomus on kumottava

16.11.2010 tehty päätös vuoden 2010 ylennyskierroksella ylennettyjen virkamiesten luettelosta on kumottava

tarvittaessa 17.10.2011 tehty päätös kantajan 16.6.2011 tekemän valituksen hylkäämisestä on kumottava

ENISA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.