Language of document :

Žaloba podaná 16. januára 2012 – ZZ/Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

(vec F-7/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie správy o služobnom postupe za rok 2009, zoznamu nového zaradenia úradníkov za rok 2010 a, v prípade potreby, zrušenie rozhodnutia o zamietnutí jeho žiadosti zo 17. októbra 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o služobnom postupe žalobcu za rok 2009,

zrušiť rozhodnutie zo 16. novembra 2010, ktorým sa stanovuje zoznam novo zaraďovaného personálu za obdobie roku 2010,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie zo 17. októbra 2011 o zamietnutí žiadosti žalobcu zo 16. júna 2011,

zaviazať ENISA na náhradu trov konania.