Language of document :

Talan väckt den 16 januari 2012 – ZZ mot Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(Mål F-7/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Tymen)

Svarande: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av 2009 års karriärsutvecklingsrapport, 2010 års förteckning över befordrade tjänstemän och, vid behov, beslutet av den 17 oktober 2011om avslag på sökandens ansökan.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara 2009 års karriärsutvecklingsrapport,

ogiltigförklara beslutet av den 16 november 2010, genom vilket förteckningen över befordrade tjänstemän avseende befordringsomgången 2010 fastslogs,

vid behov, ogiltigförklara beslutet av den 17 oktober 2011 om avslag på sökandens klagomål av den 16 juni 2011, och

förplikta Enisa att ersätta rättegångskostnaderna.