Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 7. července 2011 – Pirri v. Komise

(Věc F-21/11)

„Veřejná služba – Osoba domáhající se postavení úředníka nebo zaměstnance Evropské unie – Zjevná nepřípustnost – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Antonio Gerardo Pirri (Travedona Monate, Itálie) (zástupce: S. Costantino, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Žaloba směřující k uznání statutu žalobce jako zaměstnance Evropské unie

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Antonio G. Pirri ponese vlastní náklady řízení.