Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 7. júla 2011 – Pirri/Komisia

(vec F-21/11)

(Verejná služba – Osoba nárokujúca si postavenie úradníka alebo zamestnanca Európskej únie – Žaloba – Zjavná neprípustnosť – Nedodržanie konania pred podaním žaloby)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Antonio Gerardo Pirri (Travedona Monate, Taliansko) (v zastúpení: S. Costantino, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh žalobcu, aby mu bolo priznané postavenie zamestnanca Európskej únie

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    A. G. Pirri znáša svoje vlastné trovy konania.