Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 7. julija 2011 – Pirri proti Komisiji

(Zadeva F-21/11)

(Javni uslužbenci – Oseba, ki zatrjuje, da ima status uradnika ali uslužbenca Evropske unije – Tožba – Očitna nedopustnost – Nespoštovanje predhodnega postopka)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Antonio Gerardo Pirri (Travedona Monate, Italija) (zastopnik: S. Costantino, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog tožeče stranke, naj se ji prizna status uslužbenca Evropske unije.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    A. G. Pirri nosi svoje stroške.