Language of document :

Žaloba podaná dne 15. února 2012 – ZZ v. Evropský hospodářský a sociální výbor

(Věc F-21/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byl žalobci odňat přiznaný nárok na příspěvek za práci v zahraničí a kterým bylo přistoupeno ke zpětnému výběru tohoto příspěvku

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (dále nazývaný AIPN) Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „EHSV“) ze dne 9. června 2011, kterým byl žalobci odňat přiznaný nárok na příspěvek za práci v zahraničí s účinností od 1. července 2010 a kterým bylo přistoupeno ke zpětnému výběru příspěvku za práci v zahraničí zaplaceného po tomto datu;

v případě potřeby, zrušit implicitní rozhodnutí AIPN EHSV, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem dne 9. září 2011 na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

uložit EHSV povinnost, aby žalobci vyplatil zpět příspěvek za práci v zahraničí, který byl zpětně vybrán od 1. července 2010, jakož i vyplatil příspěvek za práci v zahraničí, který již nebyl od 9. června 2011 vyplácen, všechny částky navýšené o úroky z prodlení ve výši sazby Evropské centrální banky zvýšené o dva procentní body;

uložit EHSV náhradu nákladů řízení.