Language of document :

Acțiune introdusă la 15 februarie 2012 – ZZ/Comitetul Economic și Social European

(Cauza F-21/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârât: Comitetul Economic și Social European (CESE)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se înlătură beneficiul indemnizaţiei de expatriere în ceea ce îl priveşte pe reclamant şi prin care se recuperează retroactiv această indemnizaţie

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (denumită în continuare „AIPN”) a CESE din 9 iunie 2011 prin care se înlătură, în ceea ce îl priveşte pe reclamant, beneficiul indemnizației de expatriere cu efect de la 1 iulie 2010 și prin care se recuperează retroactiv această indemnizație;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei implicite a AIPN a CESE privind respingerea reclamației depuse de reclamant la 9 septembrie 2011 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut;

obligarea CESE la plata către reclamant a indemnizației de expatriere recuperată începând de la 1 iulie 2010, precum și la plată indemnizației de expatriere care nu a mai fost plătită de la 9 iunie 2011, ambele sume majorate cu dobânzi moratorii la rata Băncii Centrale Europene majorată cu două puncte;

obligarea CESE la plata cheltuielilor de judecată.