Language of document :

Tožba, vložena 15. februarja 2012 – ZZ proti Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru

(Zadeva F-21/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o odvzemu izselitvenega dodatka tožeče stranke in o retroaktivni izterjavi tega dodatka.

Predlogi tožeče stranke

-    Za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (v nadaljevanju: OPI), Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 9. junija 2011 o odvzemu izselitvenega dodatka tožeči stranki z učinkom od 1. julija 2010 in o izterjavi izselitvenega dodatka od tega datuma;

-    če je potrebno, naj se za nično razglasi odločba zaradi molka OPI Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila 9. septembra 2011 na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov;

-    Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru naj se naloži, da tožeči stranki povrne izselitveni dodatek, ki je bil odvzet od 1. julija 2010, ter plača izselitveni dodatek, ki ga ni bilo mogoče izplačati od 9. junija 2011, skupaj z zamudnimi obrestmi po stopnji Evropske centralne banke, zvišani za dve odstotni točki;

-    Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru naj se naloži plačilo stroškov.