Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 7. července – Bracalente v. Komise

(Věc F-20/11)

„Veřejná služba – Osoby, které podaly žalobu ohledně postavení úředníků nebo zaměstnanců Evropské unie – Žaloba – Zjevná nepřípustnost – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení“

Jednací jazyk: xx

Účastníci řízení

Žalobce: Gianpaolo Bracalente (Ispra, Itálie) (zástupce: S. Costantino, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Návrh žalobce směřující k tomu, aby mu bylo přiznáno postavení zaměstnance Evropské unie.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

G. Bracalente ponese vlastní náklady řízení.