Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 7. juli 2011 – Bracalente mod Kommissionen

(Sag F-20/11)

(Personalesag – personer, der kræver status som tjenestemand eller ansat i Den Europæiske Union – søgsmål – åbenbart afvisningsgrundlag – manglende overholdelse af den administrative procedure)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Gianpaolo Bracalente (Ispra, Italien) (ved advokat S. Costantino)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Sagsøgerens påstand om at få tillagt status som ansat i Den Europæiske Union

Konklusion

1)    Sagen afvises.

2)    Gianpaolo Bracalente bærer sine egne omkostninger.