Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 7. juuli 2011. aasta määrus – Bracalente versus komisjon

(kohtuasi F-20/11)

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hagi – Isik, kes taotleb Euroopa Liidu ametniku või teenistuja staatust – Ilmselge vastuvõetamatus – Kohtueelse menetluse normide

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Gianpaolo Bracalente (Ispra, Itaalia) (esindaja: advokaat S. Costantino)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tunnistada, et hageja on Euroopa Liidu teenistuja staatuses

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta G. Bracalente kohtukulud tema enda kanda.