Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. února 2012 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-3/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Úraz – Žádost o vložení dokumentu do spisu o úrazu – Žaloba se zamítá – Akt nezasahující nepříznivě do právního postavení – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Žádost o zrušení konkludentního rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce ze dne 15. března 2010 a náhrada utrpěné škody

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Luigi Marcuccio ponese veškeré náklady řízení.

Luigi Marcucciovi se ukládá uhradit Soudu částku 2000 eur.

____________

1 Úř. věst. 113, 9.4.2011, s. 22.