Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. veebruari 2012. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-3/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Õnnetus – Taotlus lisada õnnetusjuhtumi toimikule dokument – Rahuldamata jätmine – Isikut mitte kahjustav meede – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti vaikimisi rahuldamata hageja 15. märtsil 2010 esitatud taotlus, ning kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja L. Marcucciolt.

Mõista L. Marcucciolt Üldkohtu kasuks välja 2000 eurot.

____________

1 ELT C 113, 9.4.2011, lk 22.