Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 29. februāra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-3/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Nelaimes gadījums– Lūgums pievienot dokumentu nelaimes gadījuma lietas materiāliem – Noraidījums – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un C. Berardis-Kayser, kam palīdz A. Dal Ferro, avocat)

Priekšmets

Prasība atcelt netiešo lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītāja 2010. gada 15. marta lūgums, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

L. Marcuccio atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

piespriest L. Marcuccio samaksāt Civildienesta tiesai EUR 2000.

____________

1      OV C 113, 09.04.2011, 22. lpp..