Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 februarie 2012-Marcuccio/Comisia

(Cauza F-3/11)1

(Funcţie publică – Funcționari – Asigurări sociale – Accident – Cerere de depunere a unui document la dosarul privind accidentul – Respingere – Act care nu cauzează un prejudiciu – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei implicite de respingere a cererii reclamantului din 15 martie 2010 şi repararea prejudiciului cauzat.

Dispozitivul

Respinge acţiunea ca fiind vădit inadmisibilă.

Domnul Marcuccio suportă toate cheltuielile de judecată.

Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata sumei de 2 000 de euro către Tribunal.

____________

1 JO C 113, 9.4.2011, p. 22.