Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 29. februarja 2012 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-3/11)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Socialna varnost – Nezgoda – Zahteva za vložitev dokumenta v nezgodni karton – Zavrženje – Akt, ki ne posega v položaj – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, ki pomeni zavrnitev predloga tožeče stranke z dne 15. marca 2010, in povračilo nastale škode.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    L. Marcuccio nosi vse stroške.

3.    L. Marcucciu se naloži, naj Sodišču za uslužbence plača znesek 2.000 EUR.

____________

1 UL C 113, 9.4.2011, str. 22.