Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 29 februari 2012 – Luigi Marcuccio mot Europeiska kommissionen

(Mål F-3/11)1

(Personalmål – Tjänstemän – Social trygghet – Olycka – Begäran att en handling ska föras till handlingarna i ärendet avseende olyckan – Avslag – Rättsakt som inte går någon emot – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det underförstådda beslutet om avslag på sökandens ansökan av den 15 mars 2010 och skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas.

Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna.

Luigi Marcuccio ska erlägga beloppet 2 000 euro till personaldomstolen.

____________

1     EUT C 113, 9.4.2011, s. 22.