Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. listopadu 2011 – Juvyns v. Rada

(Věc F-20/09)1

„Veřejná služba –Úředníci – Povýšení – Hodnotící období 2008 –Srovnávací přezkum zásluh – Řízení vycházející z hodnotících zpráv 2005-2006 – Kritérium míry služební odpovědnosti“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Marc Juvyns (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: původně K. Zieleśkiewicz a G. Kimberley, zmocněnci, poté K. Zieleśkiewicz a M. Bauer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AST 7 za hodnotící období 2008, a v rozsahu, v němž je to nezbytné, i rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky, kteří si to zaslouží méně.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Marc Juvyns ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

____________

1 Úř. věst. C 113, 16.5.2009, s. 46.