Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. november 2011 – Juvyns mod Rådet

(Sag F-20/09) 1

(Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesåret 2008 – sammenligning af fortjenester – procedure baseret på bedømmelsesrapporterne 2005/2006 – kriterium vedrørende det udøvede ansvar)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marc Juvyns (Bruxelles, Belgien) (ved S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved K. Zieleśkiewicz og G. Kimberley, som befuldmægtigede, derefter ved K. Zieleśkiewicz og M. Bauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 7 i forfremmelsesåret 2008 samt, om fornødent, af afgørelserne om at forfremme mindre fortjenstfulde tjenestemænd til denne lønklasse

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Marc Juvyns bærer sine egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger.

____________

1 EUT C 113 af 16.5.2009, s. 46.