Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. novembri 2011. aasta otsus – Juvyns versus nõukogu

(kohtuasi F-20/09)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2008. aasta edutamine – Teenete võrdlev hindamine – 2005/2006. aasta hindamisaruandel põhinev menetlus – Vastutuse määra kriteerium)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marc Juvyns (Brüssel, Belgia) (esindajad: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: K. Zieleśkiewicz ja G. Kimberley, hiljem K. Zieleśkiewicz ja M. Bauer)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega hageja jäeti 2008. aasta edutamise raames palgaastmele AST 7 edutamata ja tühistada vajalikus ulatuses otsused, millega edutati sellele palgaastmele vähemate teenetega ametnikud.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta M. Juvynsi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

____________

1     ELT C 113, 16.5.2009, lk 46.