Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.11.2011 – Juvyns v. neuvosto

(Asia F-20/09)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2008 ylennyskierros – Ansioiden vertailu – Arviointikertomuksiin vuosilta 2005/2006 perustuva menettely – Tehtävien vastuullisuutta koskeva arviointiperuste)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marc Juvyns (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi K. Zieleśkiewicz ja G. Kimberley, sitten K. Zieleśkiewicz ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen, jolla kantaja on jätetty ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarpeen mukaan niiden päätösten, joilla vähemmän ansioituneita virkamiehiä on ylennetty tähän palkkaluokkaan, kumoaminen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Marc Juvyns vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 113, 16.5.2009, s. 46.