Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. november 10-i ítélete – Juvyns kontra Tanács

(F-20/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2008. évi előléptetési időszak – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – A 2005/2006-os értékelő jelentéseken alapuló eljárás – A vállalt felelősség szintjének szempontja)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marc Juvyns (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: ez Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben K. Zieleśkiewicz és G. Kimberley meghatalmazottak, később K. Zieleśkiewicz és M. Bauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Azon határozat megsemmisítése, amelyben a felperest a 2008. évi előléptetési időszakban nem léptették elő AST 7 besorolási fokozatba, és amennyiben ez szükséges, a kevésbé érdemes tisztviselőket e besorolási fokozatba előléptető határozatok megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

M. Juvyns viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Unió Tanácsánál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 113., 2009.5.16., 46. o.