Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 10. novembra spriedums – Juvyns/Padome

(lieta F-20/09) 1

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2008. gada paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Uz 2005./2006. gada novērtējuma ziņojumiem balstīta procedūra – Īstenotās atbildības līmeņa kritērijs

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marc Juvyns (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji sākotnēji K. Zieleśkiewicz un G. Kimberley, vēlāk K. Zieleśkiewicz un M. Bauer)

Priekšmets

Lēmuma prasītāju nepaaugstināt AST 7 pakāpē 2008. gada paaugstināšanas amatā ietvaros un vajadzības gadījumā lēmumu paaugstināt šajā pakāpē ierēdņus ar mazāk nopelniem atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Juvyns sedz savus, ka arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 113, 16.05.2009, 46. lpp.