Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 noiembrie 2011 - Juvyns/Consiliul

(Cauza F-20/09)1

(Funcţie publică – Funcționari – Promovare – Exerciţiu de promovare 2008 – Analiză comparativă a meritelor – Procedură bazată pe rapoartele de notare 2005-2006 – Criteriul nivelului responsabilităților exercitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Marc Juvyns (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial K. Zieleśkiewicz și G. Kimberley, agenți, ulterior K. Zieleśkiewicz și M. Bauer, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei de nepromovare a reclamantului în gradul AST 7 pentru exerciţiul de promovare 2008 şi, eventual, a deciziilor de promovare în acest grad a funcţionarilor mai puţin merituoşi.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Domnul Juvyns suportă propriile cheltuieli de judecată şi pe cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene.

____________

1     JO C 113, 16.5.2009, p.46.