Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 10 november 2011 – Juvyns mot rådet

(Mål F-20/09)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2008 – Jämförelse av kvalifikationerna – Förfarande grundat på betygsrapporterna 2005/2006 – Kriteriet tjänstemannens ansvar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marc Juvyns (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis K. Zieleśkiewicz och G. Kimberley, därefter K. Zieleśkiewicz och M. Bauer)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegraden AST 7 för befordringsförfarandet 2008 och, i den utsträckning det är nödvändigt, av besluten att befordra tjänstemän med mindre förtjänst till den lönegraden

Domslut

Talan ogillas.

Marc Juvyns ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rådets rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 113, 16.5.2009, s. 46.